• Sách
  • 428 C104
    Cambridge Preliminary English Test 2 :
Giá tiền 473000 VND
DDC 428
Nhan đề Cambridge Preliminary English Test 2 : Student's book without answers; Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for speakers of other languages
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2014
Mô tả vật lý 91tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 102000815-6
Địa chỉ 100Kho mượn(2): 103001644-5
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000867
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139965
0021
004DCE9350E-3F2C-4C4E-8D94-8C75B3380FD9
005202001141609
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9780521754668|c473000 VND
039|y20200114160917|zyennth
041 |aeng
082 |a428|bC104
245 |aCambridge Preliminary English Test 2 : |b Student's book without answers; Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for speakers of other languages
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2014
300 |a91tr. ; |c25cm.
653 |aKiểm tra
653 |aNgữ pháp
653 |aTiếng Anh
852|a100|bKho đọc|j(2): 102000815-6
852|a100|bKho mượn|j(2): 103001644-5
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000867
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000867 Tiếng Việt 428 C104 Sách giáo trình 5 Đang xử lý
2 103001645 Kho mượn 428 C104 Sách giáo trình 4 Đang xử lý
3 103001644 Kho mượn 428 C104 Sách giáo trình 3 Đang xử lý
4 102000816 Kho đọc 428 C104 Sách giáo trình 2 Sẵn sàng
5 102000815 Kho đọc 428 C104 Sách giáo trình 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào