• Sách
  • 004.67 NG527NH
    Hướng dẫn tra cứu các thông tin hữu ích trên Internet /
Giá tiền 25000 VND
DDC 004.67
Tác giả CN Nguyễn Như Tuấn
Nhan đề Hướng dẫn tra cứu các thông tin hữu ích trên Internet / Nguyễn Như Tuấn, Nguyễn Tiến Xuân
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông
Mô tả vật lý 98tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về internet. Hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trên internet. Giới thiệu một số Website hữu ích
Từ khóa tự do Tra cứu
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Thông tin
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Xuân
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140110
0021
0041C06F059-3275-48AC-B3F1-3C07ABC7CEDD
005202006120940
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c25000 VND
039|a20200612094227|boanhlth|c20200601155317|dyennth|y20200601155244|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a004.67|bNG527NH
100 |aNguyễn Như Tuấn
245 |aHướng dẫn tra cứu các thông tin hữu ích trên Internet / |cNguyễn Như Tuấn, Nguyễn Tiến Xuân
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông
300 |a98tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày tổng quan về internet. Hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trên internet. Giới thiệu một số Website hữu ích
653 |aTra cứu
653 |aInternet
653 |aThông tin
700 |aNguyễn Tiến Xuân
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/huongdantracuu/huongdantracuu_001thumbimage.jpg
890|c1