• Sách
  • 547 NG450TH
    Bài tập hóa học hữu cơ.
Giá tiền VND
DDC 547
Tác giả CN Ngô Thị Thuận
Nhan đề Bài tập hóa học hữu cơ. Phần bài tập; Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường đại học, cao đẳng / T.2 : Ngô Thị Thuận
Thông tin xuất bản H. :Khoa học và Kỹ thuật,2012
Mô tả vật lý 211tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Hóa hữu cơ
Địa chỉ Trung tâm TT-TV Trường Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140112
0021
004C82A75C3-4B67-41D4-9EAD-8B05B0D45E5C
005202006150850
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |cVND
039|a20200615085053|boanhlth|y20200601163107|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a547|bNG450TH
100 |aNgô Thị Thuận
245 |aBài tập hóa học hữu cơ. |nT.2 : |bPhần bài tập; Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường đại học, cao đẳng /|cNgô Thị Thuận
260 |aH. :|bKhoa học và Kỹ thuật,|c2012
300 |a211tr. ; |ccm.
653 |aBài tập
653 |aHóa hữu cơ
852 |aTrung tâm TT-TV Trường Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/hoahuucot2/hoahuucot2_001thumbimage.jpg
890|c1