• Đề tài
  • 515.26 H450PH
    Giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp bằng phương pháp dưới đạo hàm tăng cường :
DDC 515.26
Tác giả CN Hồ Phi Tứ
Nhan đề Giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp bằng phương pháp dưới đạo hàm tăng cường : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN.2020.15 / Hồ Phi Tứ
Thông tin xuất bản Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 38tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu để đưa ra một số thuật toán mới và chứng minh sự hội tụ của thuật toán về nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Bất đẳng thức
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000110
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140113
0026
00410E1081A-3370-4F64-92BB-CE9E9BE32EB7
005202006021014
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200602101526|boanhlth|y20200602101453|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515.26|bH450PH
100 |aHồ Phi Tứ
245 |aGiải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp bằng phương pháp dưới đạo hàm tăng cường : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN.2020.15 / |cHồ Phi Tứ
260 |aHải Phòng : |bTrường Đại học Hải Phòng, |c2020
300 |a38tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
520 |aNghiên cứu để đưa ra một số thuật toán mới và chứng minh sự hội tụ của thuật toán về nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp
653 |aToán học
653 |aBất đẳng thức
653 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000110
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000110 Đề tài 515.26 H450PH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào