• Đề tài
  • 515 NG527TH
    Định lý năm điểm của Nevanlina cho hàm phân hình trên miền vành khăn :
DDC 515
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hằng
Nhan đề Định lý năm điểm của Nevanlina cho hàm phân hình trên miền vành khăn : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN.2020.13 / Nguyễn Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 31tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Đề tài trình bày các định lý cơ bản thứ nhất, định lý cơ bản thứ hai của Nevanlinna cho hàm phân hình trên miền vành khăn. Xây dựng và chứng minh định lý về sự xác định duy nhất của đạo hàm của hàm phân hình trên miền vành khăn
Từ khóa tự do Hàm phân hình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000112
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140115
0026
004E94B2EE3-41F6-47AA-81B3-0E645E8435E2
005202006021041
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200602104153|boanhlth|c20200602104137|doanhlth|y20200602104036|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Thu Hằng
245 |aĐịnh lý năm điểm của Nevanlina cho hàm phân hình trên miền vành khăn : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.TN.2020.13 / |cNguyễn Thị Thu Hằng
260 |aHải Phòng : |bTrường Đại học Hải Phòng, |c2020
300 |a31tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
520 |aĐề tài trình bày các định lý cơ bản thứ nhất, định lý cơ bản thứ hai của Nevanlinna cho hàm phân hình trên miền vành khăn. Xây dựng và chứng minh định lý về sự xác định duy nhất của đạo hàm của hàm phân hình trên miền vành khăn
653 |aHàm phân hình
653 |aToán học
653 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000112
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000112 Đề tài 515 NG527TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào