• Luận án - Luận văn
  • 352.4 NG527TH
    Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng :
DDC 352.4
Tác giả CN Nguyễn Thị Nhung
Nhan đề Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thị Nhung; Bùi Thị Minh Tiệp hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 57tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý ngân sách xã Quốc Tuấn huyện An Lão thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã đảm bảo ngày càng hoàn thiện hơn
Từ khóa tự do Quản lí ngân sách
Từ khóa tự do Xã Quốc Tuấn
Từ khóa tự do An Lão
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Minh Tiệp
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000674
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140204
0022
0044A020E26-5CFE-4A04-B7A2-0DC858ABBACA
005202008070855
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200807085753|boanhlth|y20200807085707|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a352.4|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Nhung
245 |aMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cNguyễn Thị Nhung; Bùi Thị Minh Tiệp hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a57tr. + CD : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aNghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý ngân sách xã Quốc Tuấn huyện An Lão thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã đảm bảo ngày càng hoàn thiện hơn
653 |aQuản lí ngân sách
653 |aXã Quốc Tuấn
653 |aAn Lão
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aBùi Thị Minh Tiệp|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000674
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000674 Luận án, Luận văn 352.4 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào