• Luận án - Luận văn
  • 331.7 TR121TH
    Biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Nam Thiện :
DDC 331.7
Tác giả CN Trần Thị Ánh Hồng
Nhan đề Biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Nam Thiện : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Trần Thị Ánh Hồng; Nguyễn Thị Mỵ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 79tr. + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích thực trạng về tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân gây nên những tồn tại đó. Đề xuất giải phát nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên tại Công ty TNHH Nam Thiện
Từ khóa tự do Người lao động
Từ khóa tự do Công ty TNHH Nam Thiện
Từ khóa tự do Động lực
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mỵ
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000675
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140205
0022
004EFFEABFA-104C-40F2-8BDF-83D0B9883A9C
005202008070905
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200807090723|boanhlth|c20200807090634|doanhlth|y20200807090346|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a331.7|bTR121TH
100 |aTrần Thị Ánh Hồng
245 |aBiện pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Nam Thiện : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cTrần Thị Ánh Hồng; Nguyễn Thị Mỵ hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a79tr. + CD : |bbảng, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520|aPhân tích thực trạng về tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân gây nên những tồn tại đó. Đề xuất giải phát nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên tại Công ty TNHH Nam Thiện
653 |aNgười lao động
653 |aCông ty TNHH Nam Thiện
653 |aĐộng lực
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Mỵ|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000675
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000675 Luận án, Luận văn 331.7 TR121TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng