• Luận án - Luận văn
  • 336,2 PH104QU
    Biện pháp chống thất thu thuế với các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng :
DDC 336,2
Tác giả CN Phạm Quốc Hưng
Nhan đề Biện pháp chống thất thu thuế với các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Phạm Quốc Hưng; Đan Đức Hiệp hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 70tr. + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích, đánh giá thực trạng và biện pháp thất thu thuế và chống thất thu thuế với các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa tại Cục thuế thành phố Hải Phòng.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp Vận tải thủy nội địa
Từ khóa tự do Thất thu thuế
Từ khóa tự do Phòng chống
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Đan Đức Hiệp
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000678
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140208
0022
0041C0163DE-6AF0-4073-B855-1372DA9A3285
005202009140909
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200914090921|boanhlth|c20200914090443|doanhlth|y20200810100724|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a336,2|bPH104QU
100 |aPhạm Quốc Hưng
245 |aBiện pháp chống thất thu thuế với các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / |cPhạm Quốc Hưng; Đan Đức Hiệp hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a70tr. + CD : |bbảng, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aPhân tích, đánh giá thực trạng và biện pháp thất thu thuế và chống thất thu thuế với các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa tại Cục thuế thành phố Hải Phòng.
653 |aDoanh nghiệp Vận tải thủy nội địa
653 |aThất thu thuế
653 |aPhòng chống
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aĐan Đức Hiệp|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000678
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000678 Luận án, Luận văn 336,2 PH104QU Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng