• Luận án - Luận văn
  • 338.7 H100H
    Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Phương :
DDC 338.7
Tác giả CN Hà Hải Linh
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Phương : Luận văn thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Hà Hải Linh; Bùi Thị Minh Tiệp hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 86tr. + CD : bảng, biểu đồ, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Việt Phương. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Phương
Từ khóa tự do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Phương
Từ khóa tự do Hiệu quả kinh doanh
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Minh Tiệp
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000680
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140210
0022
0040D84D6A0-33F7-45DF-9FEE-FC3CBBDE9B86
005202009140955
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200914095511|boanhlth|c20200811091957|doanhlth|y20200811091748|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a338.7|bH100H
100 |aHà Hải Linh
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Phương : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / |cHà Hải Linh; Bùi Thị Minh Tiệp hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a86tr. + CD : |bbảng, biểu đồ, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aThực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Việt Phương. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Phương
653 |aCông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Phương
653 |aHiệu quả kinh doanh
653 |aLuận văn thạc sĩ
700 |aBùi Thị Minh Tiệp|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000680
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000680 Luận án, Luận văn 338.7 H100H Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng