• Luận án - Luận văn
  • 658.3 PH104TH
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại PVComBank chi nhánh Hải Phòng :
DDC 658.3
Tác giả CN Phạm Thị Kim Oanh
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại PVComBank chi nhánh Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Phạm Thị Kim Oanh; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 64tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Tìm hiểu thực trạng công tác quản trị nhân sự tại PVComBank chi nhánh Hải Phòng, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị, biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại PVComBank chi nhánh Hải Phòng
Từ khóa tự do PVComBank chi nhánh Hải Phòng
Từ khóa tự do Quản trị nhân sự
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000681
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140211
0022
0047212CAC1-C8FF-4DE8-9DA2-1848A7AAD98B
005202009141018
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200914101803|boanhlth|c20200811093013|doanhlth|y20200811092820|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bPH104TH
100 |aPhạm Thị Kim Oanh
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại PVComBank chi nhánh Hải Phòng : |bLuận văn thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / |cPhạm Thị Kim Oanh; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a64tr. + CD : |bbảng, biểu, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aTìm hiểu thực trạng công tác quản trị nhân sự tại PVComBank chi nhánh Hải Phòng, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị, biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại PVComBank chi nhánh Hải Phòng
653 |aPVComBank chi nhánh Hải Phòng
653 |aQuản trị nhân sự
653 |aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thái Sơn|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000681
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000681 Luận án, Luận văn 658.3 PH104TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng