• Luận án - Luận văn
  • 336.2 NG527TH
    Biện pháp tăng cường kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoại quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng :
DDC 336.2
Tác giả CN Nguyễn Thị Hoa
Nhan đề Biện pháp tăng cường kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoại quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Thị Tuyết Mai hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 73tr. + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoại quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên. Một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoại quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên
Từ khóa tự do Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Từ khóa tự do Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Từ khóa tự do Kiểm tra thuế
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tuyết Mai
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000682
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140212
0022
004453E0625-5AFA-4890-B5B7-E6EEADE52BDD
005202008111003
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200811100415|boanhlth|c20200811100347|doanhlth|y20200811100229|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a336.2|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Hoa
245 |aBiện pháp tăng cường kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoại quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cNguyễn Thị Hoa; Nguyễn Thị Tuyết Mai hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a73tr. + CD : |bbảng, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aThực trạng công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoại quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên. Một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoại quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên
653 |aDoanh nghiệp ngoài quốc doanh
653 |aChi cục thuế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
653 |aKiểm tra thuế
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Tuyết Mai|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000682
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000682 Luận án, Luận văn 336.2 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào