• Luận án - Luận văn
  • 352 TR121TH
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đến năm 2025 :
DDC 352
Tác giả CN Trần Thị Thu Thủy
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đến năm 2025 : Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Trần Thị Thu Thủy; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 73tr. + CD : bảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Thực trạng công tác quản lý tài sản tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Từ khóa tự do Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000683
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140213
0022
004EED6CACF-5D44-4DEA-9E35-77CAB793801B
005202008120904
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200812090558|boanhlth|y20200812090529|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a352|bTR121TH
100 |aTrần Thị Thu Thủy
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đến năm 2025 : |bLuận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cTrần Thị Thu Thủy; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a73tr. + CD : |bbảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aThực trạng công tác quản lý tài sản tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
653 |aTrường Đại học Y Dược Hải Phòng
653 |aTài sản
653 |aQuản lí
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Hoài Nam|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000683
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000683 Luận án, Luận văn 352 TR121TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào