• Sách
  • 895.922 PH105NG
    Khúc nhạc biên cương :
Giá tiền 0 VND
DDC 895.922
Tác giả CN Phan Nguyệt
Nhan đề Khúc nhạc biên cương : Tập ký / Phan Nguyệt
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 263tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001250
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140619
0021
00447CB50A2-1C92-451A-87E3-DFE6091AA58B
005202011181430
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201118143005|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bPH105NG
100 |aPhan Nguyệt
245 |aKhúc nhạc biên cương : |bTập ký / |cPhan Nguyệt
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a263tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |a
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001250
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001250 Tiếng Việt 895.922 PH105NG Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào