• Sách
  • 398.2 V500QU
    Sử thi Tây Nguyên tiếp cận di sản /
Giá tiền 0 VND
DDC 398.2
Tác giả CN Vũ Quang Dũng
Nhan đề Sử thi Tây Nguyên tiếp cận di sản / Vũ Quang Dũng s.t., g.t.
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 299tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu công tác điều tra, sưu tầm sử thi Tây Nguyên và vùng phụ cận. Trình bày việc văn bản hoá, biên dịch, xuất bản sử thi Tây Nguyên. Công tác lưu trữ và bảo quản
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Sử thi
Từ khóa tự do Tây Nguyên
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001251
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140620
0021
00412FD91B8-D864-40A8-B734-334E7BB32E07
005202011181433
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201118143344|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bV500QU
100 |aVũ Quang Dũng
245 |aSử thi Tây Nguyên tiếp cận di sản / |cVũ Quang Dũng s.t., g.t.
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a299tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu công tác điều tra, sưu tầm sử thi Tây Nguyên và vùng phụ cận. Trình bày việc văn bản hoá, biên dịch, xuất bản sử thi Tây Nguyên. Công tác lưu trữ và bảo quản
653 |aVăn học dân gian
653 |aSử thi
653 |aTây Nguyên
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001251
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001251 Tiếng Việt 398.2 V500QU Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào