• Sách
  • 781.62 TR121QU
    Âm nhạc dân gian của người Bố Y /
Giá tiền 0 VND
DDC 781.62
Tác giả CN Trần Quốc Việt
Nhan đề Âm nhạc dân gian của người Bố Y / Trần Quốc Việt
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa dân tộc, 2020
Mô tả vật lý 135tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Trình bày khái quát về người Bố Y và âm nhạc dân gian của người Bố Y ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu về những thay đổi trong đời sống âm nhạc của người Bố Y, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian của người Bố Y
Từ khóa tự do Dân tộc Bố Y
Từ khóa tự do Hà Giang
Từ khóa tự do Nhạc dân gian
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001252
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140621
0021
00424F8CC84-8D58-41AF-9E82-4852647878EF
005202011181514
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201118151411|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a781.62|bTR121QU
100 |aTrần Quốc Việt
245 |aÂm nhạc dân gian của người Bố Y / |cTrần Quốc Việt
260 |aH. : |bVăn hóa dân tộc, |c2020
300 |a135tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aTrình bày khái quát về người Bố Y và âm nhạc dân gian của người Bố Y ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu về những thay đổi trong đời sống âm nhạc của người Bố Y, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian của người Bố Y
653 |aDân tộc Bố Y
653 |aHà Giang
653 |aNhạc dân gian
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001252
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001252 Tiếng Việt 781.62 TR121QU Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào