• Sách
  • 780.92 L312NG
    Âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - tây Nguyên (1955 - 2017) /
Giá tiền 0 VND
DDC 780.92
Tác giả CN Linh Nga Niê Kdam
Nhan đề Âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - tây Nguyên (1955 - 2017) / Linh Nga Niê Kdam
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa dân tộc, 2020
Mô tả vật lý 391tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu các gương mặt nhạc sĩ, ca sĩ người dân tộc thiểu số với những tác phẩm, sự nghiệp có ảnh hưởng đến nền âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên giai đoạn 1955 - 2017
Từ khóa tự do Âm nhạc
Từ khóa tự do Nhạc sĩ
Từ khóa tự do Ca sĩ
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Tây Nguyên
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001253
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140622
0021
004C3B1F0EF-8DAD-45DD-B5F2-2C2AEFFAD83A
005202011181518
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201118151858|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a780.92|bL312NG
100 |aLinh Nga Niê Kdam
245 |aÂm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - tây Nguyên (1955 - 2017) / |cLinh Nga Niê Kdam
260 |aH. : |bVăn hóa dân tộc, |c2020
300 |a391tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu các gương mặt nhạc sĩ, ca sĩ người dân tộc thiểu số với những tác phẩm, sự nghiệp có ảnh hưởng đến nền âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên giai đoạn 1955 - 2017
653 |aÂm nhạc
653 |aNhạc sĩ
653 |aCa sĩ
653|aDân tộc thiểu số
653|aTây Nguyên
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001253
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001253 Tiếng Việt 780.92 L312NG Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào