• Sách
  • 391 NG527NG
    Trang phục của người Hmông Xanh ở Lào Cai /
Giá tiền 0 VND
DDC 391
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Thanh
Nhan đề Trang phục của người Hmông Xanh ở Lào Cai / Nguyễn Ngọc Thanh
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa dân tộc, 2020
Mô tả vật lý 149tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Khái quát về người Hmông Xanh ở tỉnh Lào Cai; các nguyên liệu, kỹ thuật dệt vải và trang trí hoa văn trên trang phục của người Hmông Xanh. Giới thiệu trang phục truyền thống của người Hmông Xanh gồm: trang phục nữ, trang phục nam, trang phục trẻ em gái, trẻ em trai, trang phục thầy cúng, trang phục cưới, trang phục tang lễ. Nghiên cứu sự biến đổi trang phục của người Hmông Xanh trong đời sống hiện nay
Từ khóa tự do Lào Cai
Từ khóa tự do Dân tộc Hmông
Từ khóa tự do Trang phục truyền thống
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001255
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140624
0021
00495DB14B0-0670-4B24-B409-DC436BFFC0F2
005202011181527
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201118152707|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a391|bNG527NG
100 |aNguyễn Ngọc Thanh
245 |aTrang phục của người Hmông Xanh ở Lào Cai / |cNguyễn Ngọc Thanh
260 |aH. : |bVăn hóa dân tộc, |c2020
300 |a149tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aKhái quát về người Hmông Xanh ở tỉnh Lào Cai; các nguyên liệu, kỹ thuật dệt vải và trang trí hoa văn trên trang phục của người Hmông Xanh. Giới thiệu trang phục truyền thống của người Hmông Xanh gồm: trang phục nữ, trang phục nam, trang phục trẻ em gái, trẻ em trai, trang phục thầy cúng, trang phục cưới, trang phục tang lễ. Nghiên cứu sự biến đổi trang phục của người Hmông Xanh trong đời sống hiện nay
653 |aLào Cai
653 |aDân tộc Hmông
653 |aTrang phục truyền thống
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001255
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001255 Tiếng Việt 391 NG527NG Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào