• Sách
  • 335.4346 CH500
    Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa văn nghệ Việt Nam.
Giá tiền 0 VND
DDC 335.4346
Nhan đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa văn nghệ Việt Nam. T.1
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 511tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Văn nghệ
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001257
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140626
0021
004E9A3DF33-092F-47BB-8608-754749980422
005202011181540
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201118154019|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|bCH500
245 |aChủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa văn nghệ Việt Nam. |nT.1
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a511tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aHồ Chí Minh
653 |aVăn nghệ
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001257
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001257 Tiếng Việt 335.4346 CH500 Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào