• Đề tài
  • 355 NG527V
    Kĩ thuật sử dụng lựu đạn :
DDC 355
Tác giả CN Nguyễn Văn Thưởng
Nhan đề Kĩ thuật sử dụng lựu đạn : Bài giảng cấp trường. Mã số: BG.GD.2021.15 / Nguyễn Văn Thưởng
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 12tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Hải Phòng.
Tóm tắt Trình bày một số lựu đạn ở Việt Nam, quy tắc sử dụng và cách bảo vệ lựu đạn. Giới thiệu cho người học tư thế động tác đứng ném lựu đạn, cách ném lựu đạn trúng đích
Từ khóa tự do Bài giảng cấp trường
Từ khóa tự do Sử dụng
Từ khóa tự do Lựu đạn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thưởng
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000146
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140906
0026
0044453C4EF-EEAE-4DAE-8F19-99DFAEA2E88D
005202105171050
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210517105018|boanhlth|y20210517104933|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a355|bNG527V
100 |aNguyễn Văn Thưởng
245 |aKĩ thuật sử dụng lựu đạn : |bBài giảng cấp trường. Mã số: BG.GD.2021.15 / |cNguyễn Văn Thưởng
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a12tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Hải Phòng.
520 |aTrình bày một số lựu đạn ở Việt Nam, quy tắc sử dụng và cách bảo vệ lựu đạn. Giới thiệu cho người học tư thế động tác đứng ném lựu đạn, cách ném lựu đạn trúng đích
653 |aBài giảng cấp trường
653 |aSử dụng
653 |aLựu đạn
700 |aNguyễn Văn Thưởng
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000146
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000146 Đề tài 355 NG527V Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào