• Sách
  • 305.89 Đ406TH
    Người Khmer ở Kiên Giang :
Giá tiền 0 VND
DDC 305.89Đ406TH
Tác giả CN Đoàn Thanh Nô
Nhan đề Người Khmer ở Kiên Giang : Nghiên cứu / Đoàn Thanh Nô
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 245tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu chung về tộc người Khmer ở Kiên Giang; những nét văn hoá truyền thống phi vật thể và văn hoá vật thể của người Khmer ở Kiên Giang; một số di tích lịch sử - văn hoá của người Khmer ở Kiên Giang
Từ khóa tự do Người Khơ Me
Từ khóa tự do Kiên Giang
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001474
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140908
0021
0049EBAC926-77EA-4A26-BB1D-9C1AA380CB9A
005202105171055
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20210517105537|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a305.89|bĐ406TH
100 |aĐoàn Thanh Nô
245 |aNgười Khmer ở Kiên Giang : |bNghiên cứu / |cĐoàn Thanh Nô
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a245tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu chung về tộc người Khmer ở Kiên Giang; những nét văn hoá truyền thống phi vật thể và văn hoá vật thể của người Khmer ở Kiên Giang; một số di tích lịch sử - văn hoá của người Khmer ở Kiên Giang
653 |aNgười Khơ Me
653 |aKiên Giang
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001474
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001474 Tiếng Việt 305.89 Đ406TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào