• Sách
  • 390 H450Đ
    Văn hóa dân gian huyện Ý Yên /
Giá tiền 0 VND
DDC 390
Tác giả CN Hồ Đức Thọ
Nhan đề Văn hóa dân gian huyện Ý Yên / Hồ Đức Thọ
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2020
Mô tả vật lý 343tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Tổng quan về mảnh đất và con người huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định. Giới thiệu đặc điểm địa lý, tình hình xã hội, một số làng nghề tiêu biểu, tôn giáo, tín ngưỡng, tập tục, và những lễ hội đặc sắc ở Ý Yên
Từ khóa tự do Ý Yên
Từ khóa tự do Nam Định
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001476
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140910
0021
004AC3BFAC3-C98C-4477-BF1A-E4083AE6399A
005202105171554
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20210517155407|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a390|bH450Đ
100 |aHồ Đức Thọ
245 |aVăn hóa dân gian huyện Ý Yên / |cHồ Đức Thọ
260 |aH. : |bVăn học, |c2020
300 |a343tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aTổng quan về mảnh đất và con người huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định. Giới thiệu đặc điểm địa lý, tình hình xã hội, một số làng nghề tiêu biểu, tôn giáo, tín ngưỡng, tập tục, và những lễ hội đặc sắc ở Ý Yên
653 |aÝ Yên
653 |aNam Định
653 |aVăn hóa dân gian
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001476
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001476 Tiếng Việt 390 H450Đ Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào