DDC 339
Tác giả CN Bùi Thị Minh Tiệp
Nhan đề Kinh tế vĩ mô 1 : Bài giảng cấp trường / Bùi Thị Minh Tiệp; Đoàn Thị Oanh, Ngô Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 87tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Tổng quan về kinh tế vĩ mô, sản lượng mức giá và tăng trưởng kinh tế, tổng cầu, tổng cung. Tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp và lạm phát
Từ khóa tự do Bài giảng cấp trường
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Minh Tiệp
Tác giả(bs) CN Đoàn Thị Oanh
Tác giả(bs) CN Ngô Thị Thu Hằng
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000147
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140912
0026
00452D4E9AD-654E-45CA-B8A4-8E19830FED2B
005202105190858
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210519085810|boanhlth|y20210519085713|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a339|bB510TH
100 |aBùi Thị Minh Tiệp
245 |aKinh tế vĩ mô 1 : |bBài giảng cấp trường / |cBùi Thị Minh Tiệp; Đoàn Thị Oanh, Ngô Thị Thu Hằng
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a87tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
520 |aTổng quan về kinh tế vĩ mô, sản lượng mức giá và tăng trưởng kinh tế, tổng cầu, tổng cung. Tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp và lạm phát
653 |aBài giảng cấp trường
653 |aBài giảng
653 |aKinh tế vĩ mô
700 |aBùi Thị Minh Tiệp
700|aĐoàn Thị Oanh
700|aNgô Thị Thu Hằng
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000147
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000147 Đề tài 339 B510TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào