• Đề tài
  • 394 V400TH
    Giáo trình văn hóa ẩm thực :
DDC 394
Tác giả CN Võ Thị Thu Hà
Nhan đề Giáo trình văn hóa ẩm thực : Giáo trình cấp trường. Mã số: GT.CHNV.2020.02. Dành cho sinh viên Văn hóa du lịch và Quản trị du lịch / Võ Thị Thu Hà; Bùi Thị Hồng Thoa, Hoàng Thị Mỹ
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 101tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Trình bày khái quát chung về ẩm thực và văn hóa ẩm thực, những đặc điểm chủ yếu trong ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Việt Nam theo vùng miền, ẩm thực với hoạt động du lịch
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ẩm thực
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình cấp trường
Tác giả(bs) CN Võ Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Hồng Thoa
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Mỹ
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000148
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140913
0026
004E69916B7-43C7-45CA-BAA7-33F469B29BD6
005202105250830
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210525083047|boanhlth|c20210525082920|doanhlth|y20210525082851|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a394|bV400TH
100 |aVõ Thị Thu Hà
245 |aGiáo trình văn hóa ẩm thực : |b Giáo trình cấp trường. Mã số: GT.CHNV.2020.02. Dành cho sinh viên Văn hóa du lịch và Quản trị du lịch / |cVõ Thị Thu Hà; Bùi Thị Hồng Thoa, Hoàng Thị Mỹ
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a101tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
520 |aTrình bày khái quát chung về ẩm thực và văn hóa ẩm thực, những đặc điểm chủ yếu trong ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Việt Nam theo vùng miền, ẩm thực với hoạt động du lịch
653 |aGiáo trình
653 |aẨm thực
653 |aViệt Nam
653|aGiáo trình cấp trường
700 |aVõ Thị Thu Hà
700|aBùi Thị Hồng Thoa
700|aHoàng Thị Mỹ
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000148
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000148 Đề tài 394 V400TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào