• Đề tài
  • 519 NG527TH
    Giáo trình cơ sở lý thuyết xác suất :
DDC 519
Tác giả CN Nguyễn Thị Quyên
Nhan đề Giáo trình cơ sở lý thuyết xác suất : Giáo trình cấp trường. Mã số: GT.TN2021.21. Dành cho học viên Cao học ngành LL & PPDH bộ môn Toán / Nguyễn Thị Quyên
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 105tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Giáo trình trình bày về không gian xác suất , biến ngẫu nhiên và hàm phân bố , luật số lớn
Từ khóa tự do Giáo trình cấp trường
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lí thuyết xác suất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quyên
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000149
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140914
0026
004F4904F1C-EF52-49C5-8DBF-DC3D4BA888FE
005202105250844
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210525084419|boanhlth|c20210525084354|doanhlth|y20210525084311|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a519|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Quyên
245 |aGiáo trình cơ sở lý thuyết xác suất : |bGiáo trình cấp trường. Mã số: GT.TN2021.21. Dành cho học viên Cao học ngành LL & PPDH bộ môn Toán / |cNguyễn Thị Quyên
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a105tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng
520 |aGiáo trình trình bày về không gian xác suất , biến ngẫu nhiên và hàm phân bố , luật số lớn
653 |aGiáo trình cấp trường
653 |aGiáo trình
653 |aLí thuyết xác suất
700 |aNguyễn Thị Quyên
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000149
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000149 Đề tài 519 NG527TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào