• Đề tài
  • 680 NG527TH
    Giáo trình làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam trong phát triển du lịch :
DDC 680
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Thảo
Nhan đề Giáo trình làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam trong phát triển du lịch : ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Thảo; Nguyễn Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 107tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú Giáo trình cấp trường. Mã số: GT.XHNV.2021.10
Tóm tắt Trình bày một số nghề và làng nghề thủ công truyền thống tiêu biểu ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam
Từ khóa tự do Nghề thủ công truyền thống
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Giáo trình cấp trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000150
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140915
0026
004AB7E0CF3-7815-4BF8-B49C-4EBF9FAA2D4C
005202105250857
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210525085744|boanhlth|y20210525085704|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a680|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Phương Thảo
245 |aGiáo trình làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam trong phát triển du lịch : |bĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng / |cNguyễn Thị Phương Thảo; Nguyễn Thị Thu Hương
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a107tr. + CD ; |c30cm.
500 |aGiáo trình cấp trường. Mã số: GT.XHNV.2021.10
520 |aTrình bày một số nghề và làng nghề thủ công truyền thống tiêu biểu ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam
653 |aNghề thủ công truyền thống
653 |aViệt Nam
653 |aDu lịch
653|aGiáo trình cấp trường
700 |aNguyễn Thị Phương Thảo
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000150
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000150 Đề tài 680 NG527TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào