• Luận án - Luận văn
  • 372.4 NG527TH
    Xây dựng và sử dụng câu hỏi đọc hiểu trong dạy học văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 3 theo hướng phát triển năng lực :
DDC 372.4
Tác giả CN Nguyễn Thị Ánh
Nhan đề Xây dựng và sử dụng câu hỏi đọc hiểu trong dạy học văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 3 theo hướng phát triển năng lực : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thị Ánh; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 86tr. + 27tr phụ lục. + CD : bảng biểu, sơ đồ, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích vấn đề dạy học đọc hiểu văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 3 thông qua chương trình Tiểu học và ngữ liệu dạy học tập đọc trong sách giáo khoa Tiếng việt lớp 3 hiện hành
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Trường tiểu học
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000834
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141128
0022
0049A8B4977-FD03-4CF4-B4CE-426C7B88E995
005202108261533
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210826153402|boanhlth|y20210826153313|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.4|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Ánh
245 |aXây dựng và sử dụng câu hỏi đọc hiểu trong dạy học văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 3 theo hướng phát triển năng lực : |bLuận văn Thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cNguyễn Thị Ánh; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a86tr. + 27tr phụ lục. + CD : |bbảng biểu, sơ đồ, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aPhân tích vấn đề dạy học đọc hiểu văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 3 thông qua chương trình Tiểu học và ngữ liệu dạy học tập đọc trong sách giáo khoa Tiếng việt lớp 3 hiện hành
653 |aTiếng Việt
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTrường tiểu học
653|aĐọc hiểu
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000834
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000834 Luận án, Luận văn 372.4 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng