• Sách
  • 398.2 NG527T
    Bia Rơvenpơ làm hại vợ chồng Set = Bia Rơvenpơ ngie klo hơkăn Set :
Giá tiền VND
DDC 398.2
Nhan đề Bia Rơvenpơ làm hại vợ chồng Set = Bia Rơvenpơ ngie klo hơkăn Set : Song ngữ Bahnar - Việt: Sử thi Bahnar / Nguyễn Tiến Dũng
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 599tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Ba Na
Từ khóa tự do Sử thi
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001614
000 00788nam a2200337 4500
00141129
0021
0049402D173-F022-4313-ACEB-36D92A14F46C
005202108261539
008140224s2020 vm| vie
0091 0
020|cVND
039|y20210826153956|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|a398.2|bNG527T
24500|aBia Rơvenpơ làm hại vợ chồng Set = Bia Rơvenpơ ngie klo hơkăn Set : |bSong ngữ Bahnar - Việt: Sử thi Bahnar /|cNguyễn Tiến Dũng
260 |aH. :|bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a599tr. ;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
653|aVăn học dân gian
653|aDân tộc Ba Na
653|aSử thi
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001614
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001614 Tiếng Việt 398.2 NG527T Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào