• Luận án - Luận văn
  • 372.8 NG527TH
    Xây dựng môi trường học tập thân thiện trong dạy học Tiếng việt ở trường Tiểu học :
DDC 372.8
Tác giả CN Nguyễn Thanh Thương
Nhan đề Xây dựng môi trường học tập thân thiện trong dạy học Tiếng việt ở trường Tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thanh Thương; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 101tr. + 36tr phụ lục. + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Biện pháp xây dựng môi trường thân thiện trong dạy học Tiếng việt ở trường tiểu học. Từ đó rút ra kinh nghiệm và đề ra một số giải pháp dạy học tích cực
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Trường tiểu học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000835
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141130
0022
004D928D7A4-3CBE-463A-A328-CD269E7603DE
005202108261542
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210826154242|boanhlth|y20210826154158|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bNG527TH
100 |aNguyễn Thanh Thương
245 |aXây dựng môi trường học tập thân thiện trong dạy học Tiếng việt ở trường Tiểu học : |bLuận văn Thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cNguyễn Thanh Thương; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a101tr. + 36tr phụ lục. + CD : |bbảng, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aBiện pháp xây dựng môi trường thân thiện trong dạy học Tiếng việt ở trường tiểu học. Từ đó rút ra kinh nghiệm và đề ra một số giải pháp dạy học tích cực
653 |aTiếng Việt
653 |aDạy học
653 |aTrường tiểu học
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000835
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000835 Luận án, Luận văn 372.8 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào