• Sách
  • 895.922 H100C
    Bản sắc dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số đương đại :
Giá tiền VND
DDC 895.922
Tác giả CN Hà Công Tài
Nhan đề Bản sắc dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số đương đại : Nghiên cứu / Hà Công Tài ch.b.
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 351tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá và thể hiện bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển của văn học đương đại các dân tộc thiểu số.
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học đương đại
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001615
000 00788nam a2200337 4500
00141131
0021
004EDB7883D-BC67-42D9-B871-CC8594A0F63C
005202108261547
008140224s2020 vm| vie
0091 0
020|cVND
039|y20210826154802|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|a895.922|bH100C
100|aHà Công Tài
24500|aBản sắc dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số đương đại : |bNghiên cứu /|cHà Công Tài ch.b.
260 |aH. :|bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a351tr. ;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aNghiên cứu, tìm hiểu, khám phá và thể hiện bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển của văn học đương đại các dân tộc thiểu số.
653|aNghiên cứu văn học
653|aDân tộc thiểu số
653|aViệt Nam
653|aVăn học đương đại
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001615
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001615 Tiếng Việt 895.922 H100C Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào