• Luận án - Luận văn
  • 372.6 PH104M
    Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học kể chuyện cho học sinh lớp 3 :
DDC 372.6
Tác giả CN Phạm Mai Hương
Nhan đề Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học kể chuyện cho học sinh lớp 3 : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Phạm Mai Hương; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 81tr. + 11tr phụ lục. + CD : bảng biểu, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Biện pháp dạy học kể chuyện hướng đến phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 3. Đề xuất một số biện pháp dạy học, rèn luyện cụ thể các kĩ năng kể chuyện cho học sinh lớp 3
Từ khóa tự do Kể chuyện
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Trường tiểu học
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000836
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141132
0022
0048DBA4243-C02D-4EFD-AA03-45D963254C68
005202108261554
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210826155453|boanhlth|y20210826155356|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bPH104M
100 |aPhạm Mai Hương
245 |aPhát triển năng lực giao tiếp trong dạy học kể chuyện cho học sinh lớp 3 : |bLuận văn Thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cPhạm Mai Hương; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a81tr. + 11tr phụ lục. + CD : |bbảng biểu, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aBiện pháp dạy học kể chuyện hướng đến phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 3. Đề xuất một số biện pháp dạy học, rèn luyện cụ thể các kĩ năng kể chuyện cho học sinh lớp 3
653 |aKể chuyện
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTrường tiểu học
653|aGiao tiếp
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000836
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000836 Luận án, Luận văn 372.6 PH104M Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào