• Sách
  • 895.922 C108TH
    Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại :
Giá tiền VND
DDC 895.922
Tác giả CN Cao Thị Hảo
Nhan đề Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại : Chuyên luận / Cao Thị Hảo ch.b.; Đào Thủy Nguyên
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 309tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu những nét tiêu biểu trong văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn học thiếu nhi
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001616
000 00788nam a2200337 4500
00141133
0021
004C70F70ED-64D5-4083-9418-294BBB878957
005202108261554
008140224s2020 vm| vie
0091 0
020|cVND
039|y20210826155424|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|a895.922|bC108TH
100|aCao Thị Hảo
24500|aVăn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại : |bChuyên luận /|cCao Thị Hảo ch.b.; Đào Thủy Nguyên
260 |aH. :|bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a309tr. ;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aGiới thiệu những nét tiêu biểu trong văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại
653|aNghiên cứu văn học
653|aDân tộc thiểu số
653|aVăn học thiếu nhi
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001616
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001616 Tiếng Việt 895.922 C108TH Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào