• Sách
  • 895.922 NG527TH
    Văn học phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII - XIX :
Giá tiền VND
DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Thị Việt Hằng
Nhan đề Văn học phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII - XIX : Chuyên luận/ Nguyễn Thị Việt Hằng
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 371tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu những tác phẩm, những nét tiêu biểu của văn học phật giáo Việt Nam thế kỷ 17 đến thế kỷ 19
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Chuyên luận
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001618
000 00788nam a2200337 4500
00141135
0021
004F17E6058-26D7-4F9F-93D2-2879C28FC864
005202108261608
008140224s2020 vm| vie
0091 0
020|cVND
039|a20210826160819|byennth|y20210826160808|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|a895.922|bNG527TH
100|aNguyễn Thị Việt Hằng
24500|aVăn học phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII - XIX : |bChuyên luận/|cNguyễn Thị Việt Hằng
260 |aH. :|bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a371tr. ;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aNghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu những tác phẩm, những nét tiêu biểu của văn học phật giáo Việt Nam thế kỷ 17 đến thế kỷ 19
653|aNghiên cứu văn học
653|aChuyên luận
653|aPhật giáo
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001618
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001618 Tiếng Việt 895.922 NG527TH Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào