• Sách
  • 895.922 NG527NG
    Tuyển tập nghiên cứu, phê bình (1974 - 2017) /
Giá tiền VND
DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Thiện
Nhan đề Tuyển tập nghiên cứu, phê bình (1974 - 2017) / Nguyễn Ngọc Thiện
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 1227tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Gồm 65 bài về vấn đề lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, tác giả và các tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại từ năm 1974 đến năm 2017
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Chuyên luận
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001619
000 00788nam a2200337 4500
00141136
0021
004CB9B1F0E-2D5C-483D-B727-37ACCEDCFABA
005202108261614
008140224s2020 vm| vie
0091 0
020|cVND
039|y20210826161406|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|a895.922|bNG527NG
100|aNguyễn Ngọc Thiện
24500|aTuyển tập nghiên cứu, phê bình (1974 - 2017) / |cNguyễn Ngọc Thiện
260 |aH. :|bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a1227tr. ;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aGồm 65 bài về vấn đề lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, tác giả và các tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại từ năm 1974 đến năm 2017
653|aNghiên cứu văn học
653|aVăn học hiện đại
653|aChuyên luận
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001619
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001619 Tiếng Việt 895.922 NG527NG Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào