• Luận án - Luận văn
  • 372.8 H407V
    Rèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực :
DDC 372.8
Tác giả CN Hoàng Văn Hiển
Nhan đề Rèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Hoàng Văn Hiển; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 129tr. : bảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Đánh giá cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn miêu tả từ đó đề xuất những biện pháp nhằm rèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Văn miêu tả
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000934
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141510
0022
004301EF764-A57F-4524-A91F-954762467919
005202209280901
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220928090207|boanhlth|y20220928090115|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bH407V
100 |aHoàng Văn Hiển
245 |aRèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cHoàng Văn Hiển; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a129tr. : |bbảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aĐánh giá cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn miêu tả từ đó đề xuất những biện pháp nhằm rèn kĩ năng miêu tả trong dạy học văn lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực
653 |aTiểu học
653 |aDạy học
653 |aVăn miêu tả
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000934
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000934 Luận án, Luận văn 372.8 H407V Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng