• Luận án - Luận văn
  • 372.8 PH513TH
    Giáo dục hành vi tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 qua hoạt động trải nghiệm :
DDC 372.8
Tác giả CN Phùng Thị Chải
Nhan đề Giáo dục hành vi tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 qua hoạt động trải nghiệm : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Phùng Thị Chải; Nguyễn Thị Quỳnh Phương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 94tr. : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Đánh giá thực trạng giáo dục hành vi tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 qua Hoạt động trải nghiệm ở một số trường Tiểu học trên địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp giáo dục hành vi tự bảo vệ bản thân của học sinh lớp 1
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Bảo vệ trẻ em
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000935
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141511
0022
0049FA8C79C-21F3-4248-864C-83E3FE1A22C6
005202211031035
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221103103320|boanhlth|c20220928094341|doanhlth|y20220928094131|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bPH513TH
100 |aPhùng Thị Chải
245 |aGiáo dục hành vi tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 qua hoạt động trải nghiệm : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cPhùng Thị Chải; Nguyễn Thị Quỳnh Phương hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a94tr. : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aĐánh giá thực trạng giáo dục hành vi tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 qua Hoạt động trải nghiệm ở một số trường Tiểu học trên địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp giáo dục hành vi tự bảo vệ bản thân của học sinh lớp 1
653 |aTiểu học
653 |aGiáo dục
653 |aBảo vệ trẻ em
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Quỳnh Phương |cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000935
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000935 Luận án, Luận văn 372.8 PH513TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng