• Luận án - Luận văn
  • 372.8 V500TH
    Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực :
DDC 372.8
Tác giả CN Vũ Thị Sao
Nhan đề Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Vũ Thị Sao; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 134tr. : bảng, hình, biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích quy trình và biện pháp rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 theo định hướng pháp triển năng lực. Đề xuất quy trình một số biện pháp dạy học kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Văn miêu tả
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000936
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141512
0022
0043FF1A3A3-32C7-43E9-A0A6-824AA73CC621
005202209280954
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220928095505|boanhlth|y20220928095413|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bV500TH
100 |aVũ Thị Sao
245 |aRèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cVũ Thị Sao; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a134tr. : |bbảng, hình, biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aPhân tích quy trình và biện pháp rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 theo định hướng pháp triển năng lực. Đề xuất quy trình một số biện pháp dạy học kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4
653 |aTiểu học
653 |aDạy học
653 |aVăn miêu tả
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000936
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000936 Luận án, Luận văn 372.8 V500TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng