• Luận án - Luận văn
  • 372.7 B510TH
    Khai thác, phát triển một số dạng toán trong dạy học nhằm góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh Tiểu học :
DDC 372.7
Tác giả CN Bùi Thị Xuân
Nhan đề Khai thác, phát triển một số dạng toán trong dạy học nhằm góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh Tiểu học : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Bùi Thị Xuân; Đoàn Quang Mạnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 73tr. : bảng biểu, hình vẽ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Quy trình khai thác, phát triển một số dạng toán nhằm góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh Tiểu học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Đoàn Quang Mạnh
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000937
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141513
0022
004BD98BF5B-3AB5-4010-B327-CF8CEAEE4CDC
005202209281006
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220928100712|boanhlth|y20220928100622|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bB510TH
100 |aBùi Thị Xuân
245 |aKhai thác, phát triển một số dạng toán trong dạy học nhằm góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh Tiểu học : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cBùi Thị Xuân; Đoàn Quang Mạnh hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a73tr. : |bbảng biểu, hình vẽ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aQuy trình khai thác, phát triển một số dạng toán nhằm góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh Tiểu học
653 |aTiểu học
653 |aDạy học
653 |aToán học
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aĐoàn Quang Mạnh|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000937
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000937 Luận án, Luận văn 372.7 B510TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng