• Luận án - Luận văn
  • 372.7 PH104TH
    Phát triển năng lực tư duy toán học cho học sinh thông qua phương pháp trò chơi trong dạy học môn toán lớp 1, 2, 3 :
DDC 372.7
Tác giả CN Phạm Thị Lan
Nhan đề Phát triển năng lực tư duy toán học cho học sinh thông qua phương pháp trò chơi trong dạy học môn toán lớp 1, 2, 3 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Phạm Thị Lan; Nguyễn Minh Giang hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 68tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển năng lực tư duy toán học cho học sinh thông qua phương pháp trò chơi trong dạy học môn toán lớp 1, 2, 3
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Tư duy
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Giang
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000938
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141514
0022
00487C9689F-E2A3-4FEE-A992-6B769CD73F7E
005202209281055
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220928105627|boanhlth|y20220928105545|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bPH104TH
100 |aPhạm Thị Lan
245 |aPhát triển năng lực tư duy toán học cho học sinh thông qua phương pháp trò chơi trong dạy học môn toán lớp 1, 2, 3 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cPhạm Thị Lan; Nguyễn Minh Giang hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a68tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển năng lực tư duy toán học cho học sinh thông qua phương pháp trò chơi trong dạy học môn toán lớp 1, 2, 3
653 |aTiểu học
653 |aToán học
653 |aTư duy
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Minh Giang|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000938
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000938 Luận án, Luận văn 372.7 PH104TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng