• Luận án - Luận văn
  • 372.8 Đ312TH
    Giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 1 qua hoạt động trải nghiệm :
DDC 372.8
Tác giả CN Đinh Thị Tư
Nhan đề Giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 1 qua hoạt động trải nghiệm : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Đinh Thị Tư; Nguyễn Thị Quỳnh Phương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 84tr. : bảng, biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Đánh giá thực trạng giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 1 qua Hoạt động trải nghiệm. Đề xuất một số biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 1qua hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000939
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141515
0022
004A3CCC60B-1B3D-4809-9315-9BDDDA1300FD
005202209281429
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220928143004|boanhlth|y20220928142816|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bĐ312TH
100 |aĐinh Thị Tư
245 |aGiáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 1 qua hoạt động trải nghiệm : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cĐinh Thị Tư; Nguyễn Thị Quỳnh Phương hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a84tr. : |bbảng, biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aĐánh giá thực trạng giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 1 qua Hoạt động trải nghiệm. Đề xuất một số biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 1qua hoạt động trải nghiệm
653 |aTiểu học
653 |aGiáo dục
653 |aBảo vệ môi trường
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Quỳnh Phương|cTS.|eHướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000939
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000939 Luận án, Luận văn 372.8 Đ312TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng