• Luận án - Luận văn
  • 372.7 H407TH
    Rèn luyện kỹ năng mô hình toán học cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học giải toán có lời văn :
DDC 372.7
Tác giả CN Hoàng Thị Phương Anh
Nhan đề Rèn luyện kỹ năng mô hình toán học cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học giải toán có lời văn : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thị Phương Anh; Nguyễn Minh Giang hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 86tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Trình bày một số biện pháp rèn luyện ký năng mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học giải toán có lời văn. Đề xuất biện pháp sư phạm rèn luyện kỹ năng mô hình hóa toán cho học sinh lớp 4, 5
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Giang
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000940
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141516
0022
004C62E35A8-0955-4BF9-B6FC-297F12A8F655
005202209281501
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220928150222|boanhlth|y20220928150132|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bH407TH
100 |aHoàng Thị Phương Anh
245 |aRèn luyện kỹ năng mô hình toán học cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học giải toán có lời văn : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cNguyễn Thị Phương Anh; Nguyễn Minh Giang hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a86tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aTrình bày một số biện pháp rèn luyện ký năng mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học giải toán có lời văn. Đề xuất biện pháp sư phạm rèn luyện kỹ năng mô hình hóa toán cho học sinh lớp 4, 5
653 |aTiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aToán học
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Minh Giang|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000940
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000940 Luận án, Luận văn 372.7 H407TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng