DDC 512
Tác giả CN Đỗ Thị Bình
Nhan đề Dạy học môn toán lớp 9 theo hướng tích hợp liên môn : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / Đỗ Thị Bình; Nguyễn Thị Thanh Vân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 82tr. : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Trình bày một số biện pháp dạy học môn toán lớp 9 theo hướng tích hợp liên môn. Đề xuất một số biện pháp dạy học môn toán lớp 9 theo hướng tích hợp liên môn
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Vân
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000941
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141517
0022
0046A47C459-7A77-434F-BFA0-55C0C1F54F15
005202209281634
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220928163453|boanhlth|y20220928163344|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a512|bĐ450TH
100 |aĐỗ Thị Bình
245 |aDạy học môn toán lớp 9 theo hướng tích hợp liên môn : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / |cĐỗ Thị Bình; Nguyễn Thị Thanh Vân hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a82tr. : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aTrình bày một số biện pháp dạy học môn toán lớp 9 theo hướng tích hợp liên môn. Đề xuất một số biện pháp dạy học môn toán lớp 9 theo hướng tích hợp liên môn
653 |aDạy học
653 |aToán học
653 |aTrung học cơ sở
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thanh Vân|cTS.|ehương dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000941
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000941 Luận án, Luận văn 512 Đ450TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng