• Luận án - Luận văn
  • 372.7 NG527TH
    Hình thành và bước đầu phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học thông qua dạy học các phép tính với số tự nhiên cho học sinh lớp 1, 2 :
DDC 372.7
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Lan
Nhan đề Hình thành và bước đầu phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học thông qua dạy học các phép tính với số tự nhiên cho học sinh lớp 1, 2 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thị Phương Lan; Vũ Hoài An hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 82tr. : Bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu thực trạng dạy học giải quyết vấn đề toán học đối với học sinh lớp 1, 2 . Đề xuất biện pháp hình thành và bước đầu phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học thông qua dạy học các phép tính với số tự nhiên cho học sinh lớp 1, 2
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Vũ Hoài An
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000942
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141518
0022
004440F6F0E-CE2B-416A-A668-9BDBDE62FF83
005202211021547
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221102154527|boanhlth|c20220929084225|doanhlth|y20220929084138|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Phương Lan
245 |aHình thành và bước đầu phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học thông qua dạy học các phép tính với số tự nhiên cho học sinh lớp 1, 2 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cNguyễn Thị Phương Lan; Vũ Hoài An hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a82tr. : |bBảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aNghiên cứu thực trạng dạy học giải quyết vấn đề toán học đối với học sinh lớp 1, 2 . Đề xuất biện pháp hình thành và bước đầu phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học thông qua dạy học các phép tính với số tự nhiên cho học sinh lớp 1, 2
653 |aTiểu học
653 |aToán học
653 |aLuận văn thạc sĩ
700 |aVũ Hoài An|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000942
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000942 Luận án, Luận văn 372.7 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng