• Luận án - Luận văn
  • 372.8 Đ116TH
    Dạy câu ghép cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp :
DDC 372.8
Tác giả CN Đặng Thu Hà
Nhan đề Dạy câu ghép cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / Đặng Thu Hà; Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 88tr. : bảng, biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu thực trạng của việc dạy - học câu ghép và các biện pháp dạy học câu ghép cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Câu ghép
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000943
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141519
0022
004B9BABE54-FEC8-48E4-BAA2-5A71B6D43F73
005202209290948
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220929094904|boanhlth|y20220929094832|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bĐ116TH
100 |aĐặng Thu Hà
245 |aDạy câu ghép cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01 / |cĐặng Thu Hà; Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a88tr. : |bbảng, biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aNghiên cứu thực trạng của việc dạy - học câu ghép và các biện pháp dạy học câu ghép cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp
653 |aGiao tiếp
653 |aTiểu học
653 |aCâu ghép
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thuận|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000943
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000943 Luận án, Luận văn 372.8 Đ116TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng