• Luận án - Luận văn
  • 372.8 NG527TH
    Xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng việt cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực :
DDC 372.8
Tác giả CN Nguyễn Thị Niên
Nhan đề Xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng việt cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thị Niên; Lê Phương Nga hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 89tr. + 26tr. phụ lục : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực. Đề xuất giải pháp xây dựng tài liệu dạy học tự chon môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Lê Phương Nga
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000980
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141564
0022
004E8F6290E-0317-4197-BF53-7C2D0959C029
005202302021621
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230202162223|boanhlth|y20230202162126|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Niên
245 |aXây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng việt cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cNguyễn Thị Niên; Lê Phương Nga hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a89tr. + 26tr. phụ lục : |bbảng, biểu, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aPhân tích, đánh giá thực trạng xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực. Đề xuất giải pháp xây dựng tài liệu dạy học tự chon môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1
653 |aTiếng việt
653 |aDạy học
653 |aHọc sinh
653|aTiểu học
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aLê Phương Nga|cGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000980
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000980 Luận án, Luận văn 372.8 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào