• Luận án - Luận văn
  • 510 Đ455H
    Vận dụng dạy học kết hợp (Blended Learning) trong dạy học môn toán lớp 7 :
DDC 510
Tác giả CN Đồng Huyền Thư
Nhan đề Vận dụng dạy học kết hợp (Blended Learning) trong dạy học môn toán lớp 7 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / Đồng Huyền Thư; Nguyễn Thị Thanh Vân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 85tr. : bảng, biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu vận dụng mô hình dạy học kết hợp trong dạy học môn Toán lớp 7 nhằm phát triển năng lực tư duy, tăng cường tính tự chủ của học sinh.
Từ khóa tự do Môn toán
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Vân
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000981
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141565
0022
004BE774DCE-F960-47B9-967B-CE671784B0F4
005202302021649
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230202164932|boanhlth|y20230202164831|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bĐ455H
100 |aĐồng Huyền Thư
245 |aVận dụng dạy học kết hợp (Blended Learning) trong dạy học môn toán lớp 7 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / |cĐồng Huyền Thư; Nguyễn Thị Thanh Vân hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a85tr. : |bbảng, biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aNghiên cứu vận dụng mô hình dạy học kết hợp trong dạy học môn Toán lớp 7 nhằm phát triển năng lực tư duy, tăng cường tính tự chủ của học sinh.
653 |aMôn toán
653 |aDạy học
653 |aTrung học cơ sở
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thanh Vân|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000981
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000981 Luận án, Luận văn 510 Đ455H Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào