• Luận án - Luận văn
  • 372.8 TR121B
    Xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng việt cho học sinh lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực :
DDC 372.8
Tác giả CN Trần Bá Giầu
Nhan đề Xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng việt cho học sinh lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Trần Bá Giầu; Lê Phương Nga hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 144tr. : bảng, minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích, đánh giá thực trạng việc xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực. Thử nghiệm sử dụng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Tài liệu giảng dạy
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Lê Phương Nga
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000982
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141566
0022
00467AA6250-9091-4CFA-96E6-F323C83B3E23
005202302030836
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230203083657|boanhlth|y20230203082045|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bTR121B
100 |aTrần Bá Giầu
245 |aXây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng việt cho học sinh lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cTrần Bá Giầu; Lê Phương Nga hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a144tr. : |bbảng, minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aPhân tích, đánh giá thực trạng việc xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực. Thử nghiệm sử dụng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực
653 |aTiếng việt
653 |aXây dựng
653 |aTài liệu giảng dạy
653|aTiểu học
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aLê Phương Nga|cGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000982
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000982 Luận án, Luận văn 372.8 TR121B Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào