• Luận án - Luận văn
  • 372.7 V500TH
    Dạy học toán chuyển động đều theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh Tiểu học :
DDC 372.7
Tác giả CN Vũ Thúy Hằng
Nhan đề Dạy học toán chuyển động đều theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh Tiểu học : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Vũ Thúy Hằng; Đoàn Quang Mạnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 74tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Trình bày một số biện pháp dạy học toán chuyển động đều theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán cho học sinh Tiểu học và tổ chức thực nghiệm nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đề ra
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Tư duy
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Đoàn Quang Mạnh
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000984
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141568
0022
0042AB2638E-AD52-431F-8347-65D10E5E770C
005202302030935
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230203093605|boanhlth|c20230203093501|doanhlth|y20230203092723|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bV500TH
100 |aVũ Thúy Hằng
245 |aDạy học toán chuyển động đều theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh Tiểu học : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cVũ Thúy Hằng; Đoàn Quang Mạnh hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a74tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aTrình bày một số biện pháp dạy học toán chuyển động đều theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán cho học sinh Tiểu học và tổ chức thực nghiệm nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đề ra
653 |aDạy học
653 |aToán học
653 |aTư duy
653|aTiểu học
653|aHọc sinh
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aĐoàn Quang Mạnh|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000984
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000984 Luận án, Luận văn 372.7 V500TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào