• Luận án - Luận văn
  • 372.8 L100TH
    Xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực của chương trình ngữ văn 2018 :
DDC 372.8
Tác giả CN Lã Thị Khánh Thi
Nhan đề Xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực của chương trình ngữ văn 2018 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Lã Thị Khánh Nhi; Lê Phương Nga hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 117tr. : bảng, biểu đồ hướng dẫn ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Thiết kế tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực của chương trình Ngữ văn 2018. Đề xuất quy trình thiết kế tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng việt lớp 4
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Năng lực
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Lê Phương Nga
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000985
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141569
0022
004FC1370FC-6E22-4D95-8F7F-B26EB187FBE5
005202302031105
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230203110617|boanhlth|y20230203110528|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bL100TH
100 |aLã Thị Khánh Thi
245 |aXây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực của chương trình ngữ văn 2018 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cLã Thị Khánh Nhi; Lê Phương Nga hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a117tr. : |bbảng, biểu đồ hướng dẫn ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aThiết kế tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực của chương trình Ngữ văn 2018. Đề xuất quy trình thiết kế tài liệu dạy học tự chọn môn Tiếng việt lớp 4
653 |aTiếng việt
653 |aNăng lực
653 |aDạy học
653|aNgữ văn
653|aTiểu học
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aLê Phương Nga|cGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000985
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000985 Luận án, Luận văn 372.8 L100TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào