DDC 372.8
Tác giả CN Nguyễn Thị Mai Dung
Nhan đề Đánh giá năng lực Tiếng Việt của học sinh lớp 2 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thị Mai Dung; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 84tr. + 17tr. phụ lục : sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích thực trạng việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy môn Tiếng Việt của học sinh lớp 2 ở một số trường tiểu học. Đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo mục đích và yêu cầu về việc đánh giá năng lực Tiếng Việt của học sinh lớp 2
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Năng lực
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000986
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141570
0022
004DAD74464-47A7-490A-8ED1-B91DE7D8C141
005202302031441
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230203144205|boanhlth|y20230203144123|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Mai Dung
245 |aĐánh giá năng lực Tiếng Việt của học sinh lớp 2 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cNguyễn Thị Mai Dung; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a84tr. + 17tr. phụ lục : |bsơ đồ, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aPhân tích thực trạng việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy môn Tiếng Việt của học sinh lớp 2 ở một số trường tiểu học. Đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo mục đích và yêu cầu về việc đánh giá năng lực Tiếng Việt của học sinh lớp 2
653 |aTiếng Việt
653 |aNăng lực
653 |aĐánh giá
653|aTiểu học
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000986
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000986 Luận án, Luận văn 372.8 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng