• Luận án - Luận văn
  • 512 C108H
    Dạy học giải bài toán đại số lớp 8 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo :
DDC 512
Tác giả CN Cao Hồng Phượng
Nhan đề Dạy học giải bài toán đại số lớp 8 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / Cao Hồng Phượng; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 86tr. + 37tr. phụ lục ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Nghiên cứu thực trạng dạy học giải bài tập đại số lớp 8 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đề xuất một số biện pháp sư phạm để dạy học giải bài tập đại số 8 cho học sinh theo hướng phát triển năng lực
Từ khóa tự do Năng lực
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000987
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141571
0022
004B9F6C7AC-84B7-46FD-9C64-545BC853A923
005202302060831
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230206083149|boanhlth|c20230206082916|doanhlth|y20230206082721|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a512|bC108H
100 |aCao Hồng Phượng
245 |aDạy học giải bài toán đại số lớp 8 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / |cCao Hồng Phượng; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a86tr. + 37tr. phụ lục ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aNghiên cứu thực trạng dạy học giải bài tập đại số lớp 8 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đề xuất một số biện pháp sư phạm để dạy học giải bài tập đại số 8 cho học sinh theo hướng phát triển năng lực
653 |aNăng lực
653 |aDạy học
653 |aToán học
653|aTrung học cơ sở
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Anh Tuấn|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000987
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000987 Luận án, Luận văn 512 C108H Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào